26-01-2021     20:03:54

Telefony alarmowe:

998 112

Strażacy będą wspierać akcję szczepienia przeciw COVID-19

Umieszczony przez:

18 grudnia 2020 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym PSP i dh. Waldemarem Pawlakiem prezesem ZG ZOSP RP.

Czytaj więcej

Bitwa o wozy – druga tura

Umieszczony przez:

W drugiej turze „Bitwy o wozy” w każdym z byłych 49 województw, wg. stanu granic województw na dzień 31.12.1998 roku, gmina do 20 tys. mieszkańców, z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich, otrzyma wóz strażacki.

Czytaj więcej

Bitwa o wozy

Umieszczony przez:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Czytaj więcej

Statystyka na 29.12.2020 (19) ((18))

187 (244) ((355))

Pożary

556 (565) ((627))

Miejscowe zagrożenia

49 (57) ((82))

Alarmy fałszywe

792 (866) ((1064))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe