28-09-2020     10:04:53

Telefony alarmowe:

998 112

STOP POŻAROM TRAW!

Umieszczony przez:

Wczesna wiosna to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw oraz nieużytków rolnych. Najczęściej związane one są z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego!

Bardzo często zagrożone nimi są lasy, domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, a także zaparkowane w pobliżu samochody. Pożary traw i nieużytków szczególnie groźne są dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

Plakat A3 ,,Stop pożarom traw''

Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Działania te są zagrożone karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w naszym kraju. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. Do dzisiaj, tj. 22 marca 2016 r., strażacy gasili już 5336 pożarów traw i nieużytków.  Najwięcej tego typu pożarów zanotowano w marcu i kwietniu ubiegłego roku – razem 43 724. W wyniku pożarów traw w 2015 r. zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych (źródło: KG PSP w Warszawie).

Mając na uwadze powyższe Komenda Główna PSP oraz Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych rozpoczęła wspólną kampanię mającą na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. Jest to kolejna kampania dotycząca przedmiotowej tematyki, która od wielu lat jest ogłaszana w okresie wiosennym.

Poniżej znajduje się prezentacja Komendy Głównej PSP i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych związana z kampanią „Nie wypalaj traw”.

1 2

3

4

5 6

7

 8

10

 9

11

 12

13

 14

15

 16

17

 18

19

 21

20

 22

Pamiętajmy, że angażując wielu strażaków przy zwalczaniu pożarów traw i nieużytków, uniemożliwimy im niesienie pomocy w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.

Statystyka na 16.09.2020 (19) ((18))

162 (189) ((271))

Pożary

447 (461) ((491))

Miejscowe zagrożenia

36 (44) ((63))

Alarmy fałszywe

645 (694) ((825))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe