10-07-2020     05:09:02

Telefony alarmowe:

998 112

Zgłoszenie obiektu do odbioru

Umieszczony przez:

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA ORGANOM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY PRZEKAZANIU OBIEKTU DO EKSPLOATACJI:

1. Decyzja o pozwolenie na budowę.


2. Projekt budowlany oraz projekty branżowe, a w tym:
– projekt architektoniczno-konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu,
– projekty instalacji użytkowych,
– projekty urządzeń przeciwpożarowych.


3. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.


4. Dziennik budowy.


5. Oświadczenia wykonawców poszczególnych branż, w tym:
– instalacji urządzeń przeciw pożarowych,
– zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, drzwi, klap, urządzeń itp.
– zabezpieczenie przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych.


6. Protokoły badań instalacji:
– elektrycznej, w tym wyłącznika przeciwpożarowego,
– oświetlenia awaryjnego (natężenie oświetlenia),
– gazowej,
– wentylacyjnej,
– odgromowej,
– wodociągowej wewnętrznej ppoż. Oraz wodociągowej zewnętrznej ppoż.,
– alarmowej, gaśniczej, oddymiającej, itp.

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

zawiadomienie_o_zakończeniu_budowy_dla_INWESTORA

Statystyka na 22.06.2020 (19) ((18))

140 (129) ((222))

Pożary

269 (266) ((221))

Miejscowe zagrożenia

25 (28) ((42))

Alarmy fałszywe

434 (423) ((485))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe