26-03-2019     18:16:21

Telefony alarmowe:

998 112

„CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

Umieszczony przez:

Listopad przyniósł zmianę pogody. Już nie tylko nocą ale także w dzień temperatura na zewnątrz spada w okolice zera °C. Coraz bardziej prawdopodobne są opady śniegu. To wszystko sprawia, że sezon grzewczy w naszych domach zagościł na dobre. Musimy pamiętać, że jest to okres szczególnie niebezpieczny.

czad-i-ogien_logo-wybrane

Co roku dochodzi do zatruć tlenkiem węgla, który uwalnia się z wadliwych urządzeń grzewczych (w których zachodzi proces spalania drewna, węgla, oleju opałowego lub gazu), nieszczelnych przewodów kominowych lub w efekcie niedrożnych przewodów wentylacyjnych. Zdarza się, że często zdajemy sobie sprawę z zagrożenia jakie stanowi tlenek węgla, a zapominamy o innym niebezpieczeństwie, które narasta w sezonie grzewczym tj. zagrożeniu pożarem. Powstaniu pożaru sprzyja używanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, jak i dogrzewanie się promiennikami ciepła np na butle typu propan – butan lub zasilanymi energią elektryczną. W tym przypadku pożar może powstać na skutek zaprószenia ognia (np. rozgrzany, palący się materiał palny wypadnie z pieca) lub zapalenia się materiałów palnych (ubrań, śmieci, firanki) znajdujących się zbyt blisko promienników ciepła lub na nich. Ze względu na fakt niekorzystnej pogody na zewnątrz (zimno, szybko pojawiająca się ciemność) dużo czasu spędzamy w domach, co często powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej, a to z kolei w przypadku przeciążenia instalacji elektrycznej lub jej niesprawności może spowodować powstanie pożaru.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz Państwową Strażą Pożarną rozpoczęło kampanię społeczną pn. „Czad i Ogień – Obudź Czujność”, która ma za zadanie zwrócić naszą uwagę na ryzyko powstania w naszych domach pożaru lub zatrucia się tlenkiem węgla. Patronat nad kampanią objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Kampania informacyjna została poprzedzona badaniami zleconymi przez MSWiA. Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Jedynie co piąty ankietowany wiedział, że do wykrycia tlenku węgla służą specjalne czujki. Dlatego też konieczne jest dalsze informowanie oraz ostrzeganie, że tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, dzięki czemu zyskał miano „cichego zabójcy”. Badania te uwidoczniły także fakt, iż bardzo niewielu ankietowanych wie, że aby ustrzec się pożaru trzeba mieć sprawne instalacje elektryczne, grzewcze i gazowe, a także, że trzeba regularnie czyścić i sprawdzać szczelność komina oraz umawiać na kontrole kominiarza. Ponadto badanie pozwoliło oszacować, że mniej niż co piąty Polak ma w domu czujnik dymu lub tlenku węgla. [1]

Dlatego też Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich poraz kolejny apeluje do mieszkańców Piekar Śląskich jak i wszystkich odwiedzających naszą witrynę do rozwagi podczas sezonu grzewczego. Zachęcamy wszystkich, którzy tego jeszcze nie zrobili, do przeprowadzenia przez osoby uprawnione kontroli w naszych domach urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także instalacji elektrycznej i gazowej. Przypominamy, że czujka tlenku węgla w naszym domu może uratować nasze życie i zdrowie. Apelujemy również do mieszkańców, którzy posiadają w swoich domach czujki tlenku węgla, aby nie bagatelizować jakiegokolwiek alarmu, który zasygnalizują. Poniżej link do artykułu o zagrożeniach jakie niesie tlenek węgla oraz link do ulotki na temat kampanii ” Czad i ogień – obudź czujność”.

Tlenek węgla – zagrożenia, porady

Ulotka kampanii „Czad i ogień – obudź czujność”

[1] opracowano na podstawie materiałów KG PSP w Warszawie

Statystyka na 18.03.2019 (18) ((17))

48 (65) ((87))

Pożary

134 (85) ((83))

Miejscowe zagrożenia

10 (23) ((24))

Alarmy fałszywe

192 (173) ((194))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe