25-05-2019     20:08:46

Telefony alarmowe:

998 112

Bezpieczne wakacje

Umieszczony przez:

Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich wraz z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz ratownikami piekarskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” odwiedzają szkoły podstawowe i prowadzą pogadanki z dziećmi klas 1-6, podczas których propagują bezpieczne zachowania w czasie zbliżających się wakacji.

Strażacy podczas spotkań przekazują informacje co należy zrobić jeśli zauważymy zagrożenie.

 • odejście od zagrożenia w bezpieczne miejsce, możliwie jak najdalej od niego,
 • powiadomienie osoby dorosłej lub telefon na numer alarmowy 112 lub 997, 998, 999,
 • przekazanie osobie dorosłej lub dyspozytorowi szczegółowych informacji o miejscu pojawienia się zagrożenia i  jego charakteru (adres oraz co się dzieje).

W czasie pogadanek dzieci instruowane są, jak należy się zachować podczas burzy, gdy jesteśmy w domu oraz na zewnątrz.

W DOMU:

 • zamknij okna i drzwi;
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;
 • nie wychodź z domu, np. na zakupy;
 • w czasie burzy nie wychodź na balkon, nie podchodź do okien.

NA ZEWNĄTRZ:

 • nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;
 • unikaj otwartej przestrzeni,
 • nie biegaj,
 • odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich;
 • nie używaj telefonu komórkowego, wyłącz go;
 • do schronienia wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół);
 • podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij;

 

Dzieciom przypomina się także informacje o niebezpieczeństwach, związanych z wypalaniem oraz pożarami traw, wskazując również jakie zagrożenia niosą one dla obszarów leśnych.

 • oprócz zagrożenia pożarowego jakie stwarzasz podpalając suchą trawę, niszczysz organizmy żyjące tuż pod ziemią;
 • pożary traw znajdujących się w pobliżu obszarów leśnych stwarzają duże ryzyko przeniesienia się na nie ognia
 • ze względu na warunki atmosferyczne (silny wiatr) pożar traw, lasu może się bardzo szybko rozprzestrzenić, a gdy wiatr jest zmienny pożar może odciąć drogę ucieczki;

Strażacy wskazują także, jak należy się zachowywać w związku z występowaniem latem pszczół, os i szerszeni.

 • osy, pszczoły i szerszenie są szczególnie niebezpieczne w pobliżu swoich gniazd;
 • nie wolno do nich się zbliżać, a gdy owady cię zaatakują, unikaj gwałtownych ruchów;
 • gdy zauważysz dużą ilość owadów w jednym miejscu (gniazdo, rój) powiadom natychmiast osobę dorosłą;
 • po użądleniu natychmiast powiadom o tym dorosłych;

 

Funkcjonariusze Policji przekazują dzieciom informacje o zagrożeniach związanych z działaniem obcych osób oraz z zabawą w niewłaściwych miejscach, tj. sąsiedztwie:

 • ulic,
 • urządzeń elektrycznych (transformatorów),
 • rzek i stawów.

Ratownicy WOPR poruszają zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, przestrzegając przed skokami do wody oraz kąpaniem się:

 • w miejscach przygodnych nad rzekami i jeziorami;
 • w miejscach wyznaczonych pod nieobecność ratowników wodnych;

 

W miesiącu maju funkcjonariusze oraz ratownicy WOPR odwiedzili następujące szkoły:

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 5
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 12
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 13
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 14
 • Zespół Szkół Katolickich

W miesiącu czerwcu spotkania odbędą się w następujących szkołach:

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 9
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 15

 

bezp_wak_1 (Copy)

bezp_wak_2 (Copy)

bezp_wak_3 (Copy)

bezp_wak_4 (Copy)

Statystyka na 20.05.2019 (18) ((17))

111 (199) ((191))

Pożary

200 (147) ((158))

Miejscowe zagrożenia

21 (35) ((37))

Alarmy fałszywe

332 (381) ((386))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe