25-05-2019     20:09:47

Telefony alarmowe:

998 112

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”

Umieszczony przez:

W dniu 24.01.2018 r., w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych i wytypowała troje laureatów oraz czworo wyróżnionych. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III piekarskich szkół podstawowych.

Poniżej prezentujemy listę laureatów i wyróżnionych w konkursie.

Laureaci:

1 miejsce – uczeń klasy Ia   Szkoły Podstawowej nr 9;

2 miejsce – uczeń klasy IIIc   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2;

3 miejsce – uczennica klasy IIIa   Szkoły Podstawowej nr 5;

Wyróżnieni:

uczennica klasy IIIc   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2;

uczeń klasy IIIc   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2;

uczennica klasy Ia   Szkoły Podstawowej nr 9;

uczeń klasy Ib   Szkoły Podstawowej nr 9;

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.01.2018 r. w Domu Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich.

Statystyka na 20.05.2019 (18) ((17))

111 (199) ((191))

Pożary

200 (147) ((158))

Miejscowe zagrożenia

21 (35) ((37))

Alarmy fałszywe

332 (381) ((386))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe