25-05-2019     20:08:04

Telefony alarmowe:

998 112

Bezpieczne wakacje 2018

Umieszczony przez:

W okresie od 13 do 21 czerwca 2018 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji oraz ratownikiem piekarskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili cykl pogadanek skierowanych do uczniów szkół podstawowych.

Spotkania z dziećmi realizowane były w ramach całorocznej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, w tym przypadku pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2018”. Podczas zajęć poruszane były zagadnienia związane z zagrożeniami jakie niesie ze sobą okres letnich wakacji, a także zasad, których stosowanie zapewni bezpieczny i przyjemny wypoczynek. W dniach 13-21 czerwca funkcjonariusze i ratownicy WOPR odwiedzili łącznie 11 szkół podstawowych na terenie miasta Piekary Śląskie.

Strażacy podczas spotkań przekazali informacje wskazujące co należy zrobić jeśli zauważymy zagrożenie.

 • odejście od zagrożenia w bezpieczne miejsce, możliwie jak najdalej od niego,
 • powiadomienie osoby dorosłej lub telefon na numer alarmowy 112 lub 997, 998, 999,
 • przekazanie osobie dorosłej lub dyspozytorowi szczegółowych informacji o miejscu pojawienia się zagrożenia i  jego charakteru (a w szczególności adres ze wskazaniem miasta (lub charakterystyczny obiekt w pobliżu, co się dzieje, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie).

W czasie pogadanek dzieci instruowane były, jak należy się zachować podczas burzy, gdy jesteśmy w domu oraz na zewnątrz:

W DOMU:

 • zamknij okna i drzwi;
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;
 • nie wychodź z domu, np. na zakupy;
 • w czasie burzy nie wychodź na balkon, nie podchodź do okien.

NA ZEWNĄTRZ:

 • nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;
 • unikaj otwartej przestrzeni,
 • nie biegaj,
 • odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich;
 • nie używaj telefonu komórkowego, wyłącz go;
 • do schronienia wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół);
 • podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij;

Dzieciom przypomniano także informacje o niebezpieczeństwach, związanych z wypalaniem oraz pożarami traw, wskazując również jakie zagrożenia niosą one dla obszarów leśnych:

 • oprócz zagrożenia pożarowego jakie stwarzasz podpalając suchą trawę, niszczysz organizmy żyjące tuż pod ziemią;
 • pożary traw znajdujących się w pobliżu obszarów leśnych stwarzają duże ryzyko przeniesienia się na nie ognia
 • ze względu na warunki atmosferyczne (silny wiatr) pożar traw, lasu może się bardzo szybko rozprzestrzenić, a gdy wiatr jest zmienny pożar może odciąć drogę ucieczki;

Strażacy wskazali także, jak należy się zachowywać w związku z występowaniem latem pszczół, os i szerszeni:

 • osy, pszczoły i szerszenie są szczególnie niebezpieczne w pobliżu swoich gniazd;
 • nie wolno do nich się zbliżać, a gdy owady cię zaatakują, unikaj gwałtownych ruchów;
 • gdy zauważysz dużą ilość owadów w jednym miejscu (gniazdo, rój) powiadom natychmiast osobę dorosłą;
 • po użądleniu natychmiast powiadom o tym dorosłych.

Strażacy przypomnieli także o zagrożeniach, jakie mogą się pojawić na placach zabaw:

 • przed grą w piłkę na boisku sprawdź czy bramka jest dobrze przytwierdzona i się nie rusza,
 • przed zabawą na karuzelach, huśtawkach, urządzeniach do wspinania lub innych sprawdź czy są dobrze przytwierdzone, a także czy nie posiadają innych widocznych uszkodzeń,
 • jeśli stwierdzisz, że bramka się rusza, urządzenia do zabawy są niesprawne natychmiast powiadom osobę dorosłą.

Funkcjonariusze Policji przekazali dzieciom informacje między innymi o zagrożeniach związanych z działaniem obcych osób oraz z zabawą w niewłaściwych miejscach, tj. sąsiedztwie:

 • ulic,
 • urządzeń elektrycznych (transformatorów),
 • rzek i stawów.

Ponadto poruszają kwestie bezpieczeństwa podczas pobytu w domu pod nieobecność osób dorosłych, a w szczególności bezwzględnego zakazu otwierania drzwi osobom nieznanym.

Ratownicy WOPR poruszali zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, przestrzegając przed skokami do wody oraz kąpaniem się:

 • w miejscach przygodnych nad rzekami i jeziorami;
 • w miejscach wyznaczonych pod nieobecność ratowników wodnych;

bez_wak_2018_3 (Copy)

bez_wak_2018_2 (Copy)

bez_wak_2018_1 (Copy)

 

Zdjęcia: materiał własny KM PSP Piekary Ślaskie

Statystyka na 20.05.2019 (18) ((17))

111 (199) ((191))

Pożary

200 (147) ((158))

Miejscowe zagrożenia

21 (35) ((37))

Alarmy fałszywe

332 (381) ((386))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe