25-05-2019     20:10:14

Telefony alarmowe:

998 112

Spotkania z przedszkolakami i młodzieżą szkolną

Umieszczony przez:

W miesiącu maju oraz czerwcu piekarscy strażacy na terenie komendy w myśl akcji „Otwarte strażnice” wpisującej się w kampanię informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” gościli dzieci z piekarskich przedszkoli oraz młodzież szkolną w ramach zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Podczas spotkań z przedszkolakami strażacy podczas krótkiej pogadanki poruszali najważniejsze i adekwatne do wieku dzieci tematy związane z bezpieczeństwem. Spotkania były również okazją do zaprezentowania samochodów i sprzętu ratowniczego, co spotkało się z dużym entuzjazmem dzieci.

IMG_20180605_095029 (Copy)

 

W ramach zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” funkcjonariusze komendy przestawili młodzieży szkolnej najistotniejsze informacje o krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym, a także o zadaniach, strukturze i funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej. Pokaz sprzętu, samochodów oraz informacji dotyczących pełnionej służby stanowiły element propagowania służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Spotkania z młodzieżą były również okazją do poruszenia kwestii związanych z bezpieczeństwem podczas letniego wypoczynku, a w szczególności zagrożeniami jakie niesie za sobą ten długo wyczekiwany przez uczniów okres.

IMG_20180523_123556 (Copy)

 

Zdjęcia: materiał własny KM PSP Piekary Ślaskie

Statystyka na 20.05.2019 (18) ((17))

111 (199) ((191))

Pożary

200 (147) ((158))

Miejscowe zagrożenia

21 (35) ((37))

Alarmy fałszywe

332 (381) ((386))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe