25-05-2019     20:10:03

Telefony alarmowe:

998 112

Ćwiczenia zgrywające

Umieszczony przez:

17, 19 oraz 24 lipca w Piekarach Śląskich w pobliżu naturalnego zbiornika wodnego na terenie dzielnicy Brzeziny Śląskie odbyły się ćwiczenia zgrywające dla strażaków z jednostki ratowniczo – gaśniczej oraz druhów jednostek ochotniczych (OSP Brzeziny Śląskie oraz OSP Dąbrówka Wielka). Ćwiczenia zorganizowała komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich w celu doskonalenia umiejętności organizacji zaopatrzenia wodnego poprzez budowę stanowisk wodnych oraz magistral tłocznych i przetłaczania wody na większe odległości.

Przeprowadzone ćwiczenia były okazją do wypróbowania potencjału sprzętowego, przydatnego przy tego typu działaniach, znajdującego się na terenie powiatu piekarskiego, a także doskonalenia umiejętności kadry dowódczej jednostki ratowniczo – gaśniczej w zakresie organizacji łączności na miejscu zdarzenia. Jednym z elementów ćwiczeń było wykorzystanie w działaniach do budowy zaopatrzenia wodnego przenośnego zbiornika stelażowego na wodę o pojemności 13m3. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były zajęciami teoretycznymi w formie gry sztabowej przeprowadzonymi dla strażaków piekarskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej, podczas których mieli możliwość doskonalenia wiedzy w zakresie metod organizacji zaopatrzenia wodnego, doboru sposobu rozwinięcia linii wężowych oraz organizacji łączności na miejscu działań ratowniczo – gaśniczych.

Ponadto 17 lipca wraz z piekarskimi strażakami ćwiczyli strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego z komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, co umożliwiło doskonalenie wzajemnej współpracy podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Wspólne ćwiczenia były również okazją do doskonalenia umiejętności piekarskich strażaków w zakresie ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym.

hdr

hdr

hdr

hdr

hdr

dav

cof

cof

dav

dav

 

dav

 

Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong, st. asp. Piotr Warchał

Statystyka na 20.05.2019 (18) ((17))

111 (199) ((191))

Pożary

200 (147) ((158))

Miejscowe zagrożenia

21 (35) ((37))

Alarmy fałszywe

332 (381) ((386))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe