22-04-2019     11:05:17

Telefony alarmowe:

998 112

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo” w ramach pikniku rodzinnego na terenie Kopca Wyzwolenia

Umieszczony przez:

15 września na terenie Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich zorganizowano piknik rodzinny, który był podsumowaniem akcji „Sport wzbogaca – nałóg zatraca”. “Sport wzbogaca – nałóg zatraca” to program profilaktyczny, objęty honorowym patronatem Prezydent Miasta Sławy Umińskiej – Duraj, zorganizowany przez Komendę Miejską Policji, Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.  Dla uczestników pikniku przygotowanych zostało mnóstwo atrakcji, wśród których nie zabrakło zorganizowanych przez piekarskich strażaków.

Funkcjonariusze komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich przeprowadzili ćwiczenia doskonalące, w formie pokazu, dla strażaków jednostki ratowniczo – gaśniczej z zakresie ratownictwa technicznego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Widzowie mieli okazję zobaczyć namiastkę prawdziwej akcji ratowniczej, podczas której strażacy demonstrowali między innymi techniki cięcia karoserii pojazdu przy użyciu zestawów hydraulicznych jak również techniki wydobywania osób poszkodowanych z wraku pojazdu. Ponadto funkcjonariusze komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich w ramach akcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” zorganizowali stanowisko, na którym dzieci, pod nadzorem ratownika medycznego, miały okazję do spróbowania swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy. Spotkanie z dziećmi było również okazją do przekazania treści związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Dodatkowo funkcjonariusze piekarskiej komendy popularyzowali służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej poprzez prezentację samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego.

kopiec_06

kopiec_05

kopiec_07

kopiec_01

kopiec_02

kopiec_03

kopiec_04

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Gąsowski, dh. Dawid Kokot

Statystyka na 20.04.2019 (18) ((17))

91 (156) ((156))

Pożary

170 (117) ((129))

Miejscowe zagrożenia

16 (29) ((29))

Alarmy fałszywe

277 (302) ((314))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe