22-04-2019     11:05:02

Telefony alarmowe:

998 112

Uroczysta gala wręczenia nagród w związku z konkursem plastycznym pod nazwą „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz etapem powiatowym konkursu w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Umieszczony przez:

Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich we wrześniu 2018 roku ogłosił konkurs plastyczny pod nazwą „Czad i ogień. Obudź czujność”. Konkurs skierowany był do dzieci klas I-III piekarskich szkół podstawowych. Konkurs patronatem objęła Pani Sława Umińska – Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Celem organizowanego konkursu było promowanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie tlenek węgla poprzez pobudzanie wrażliwości, a także wyobraźni plastycznej dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno oraz wyrażanie odczuć w formie plastycznej. Ponadto, poprzez dzieci wykonujące prace w swoich domach, celem konkursu było także, zwrócenie uwagi na te zagadnienia dorosłych (rodziców, krewnych). Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce pod koniec września. W pracach komisji oceniającej prace udział wzięli funkcjonariusz komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

2 października w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich miał miejsce etap powiatowy konkursu wiedzy w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięli w nim udział uczniowie piekarskich szkół podstawowych. Etap powiatowy składał się z części pisemnej oraz ustnej, do której zakwalifikowało się pięciu uczniów z najwyższą ilością punktów w teście. W komisji egzaminacyjnej znaleźli się przedstawiciele komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Piekarach Śląskich.

Uroczyste wręczenie nagród w obu konkursach nastąpiło po zakończeniu prac komisji egzaminacyjnej turnieju wiedzy pożarniczej. Ośmioro laureatów konkursu plastycznego oraz trzech zwycięzców turnieju wiedzy z rąk Pani Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej – Duraj oraz komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich bryg. Tomasza Dziechciarza otrzymała dyplomy oraz ciekawe nagrody, które przygotował Urząd Miasta Piekary Śląskie oraz komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

Po rozdaniu nagród dzieci miały możliwość wysłuchać prelekcji dotyczącej tlenku węgla, zasad korzystania z numeru alarmowego 112 oraz zasad bezpieczeństwa w okresie jesienno-zimowym, którą wygłosili funkcjonariusze komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich. Po prelekcji uczniowie mieli możliwość, pod okiem ratowników medycznych komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy przy użyciu specjalnych fantomów. Ponadto strażacy popularyzowali służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej prezentując sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaków.

hdr

 

cof

hdr

final012 (3)

final012 (2)

hdr

 

hdr

 

hdr

 

cof

 

sdr

 

cof

 

cof

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong

Statystyka na 20.04.2019 (18) ((17))

91 (156) ((156))

Pożary

170 (117) ((129))

Miejscowe zagrożenia

16 (29) ((29))

Alarmy fałszywe

277 (302) ((314))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe