21-08-2019     18:41:46

Telefony alarmowe:

998 112

Przekazanie kart paliwowych PKN Orlen piekarskim jednostkom OSP

Umieszczony przez:

28 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich odbyło się przekazanie kart rabatowych PKN Orlen na zakup paliwa dla druhów jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Podczas spotkania z przedstawicielami jednostek ochotniczych straży pożarnych omówiono regulamin programu kart rabatowych dedykowanych dla straży pożarnej. Karty ORLEN przedstawicielom jednostek ochotniczych wręczał komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich bryg. Tomasz Dziechciarz. Karty rabatowe otrzymali druhny i druhowie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej.

Przekazanie kart paliwowych było możliwe dzięki podpisanej 19 grudnia 2018 roku w Warszawie umowie dotyczącej wdrożenia programu kart rabatowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Umowę parafował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz Prezes Zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek. Regulamin programu zakłada korzystanie z kart przez członków jednostek ochotniczych włączonych do KSRG biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Podczas spotkania komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich bryg. Tomasz Dziechciarz podziękował druhom za dobrą współpracę w kończącym się roku, a także życzył wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2019 roku.

IMG_20181228_105158 (Copy)

fotografia – wręczenie kart paliwowych

Statystyka na 13.08.2019 (18) ((17))

169 (261) ((250))

Pożary

404 (440) ((360))

Miejscowe zagrożenia

39 (59) ((55))

Alarmy fałszywe

612 (760) ((665)

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe