24-06-2019     00:32:54

Telefony alarmowe:

998 112

Niebezpieczny tlenek węgla

Umieszczony przez:

Krótko po godzinie 7.00 18 stycznia do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Piekarach Śląskich dotarła informacja o wydobywającym się dymie z klatki wentylacyjnej w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w Piekarach Śląskich. Ponadto lokatorzy zgłaszali dolegliwości typowe dla zatrucia tlenkiem węgla, to jest złe samopoczucie, zawroty głowy oraz wymioty.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano strażaków z Jednoski Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Piekarach Śląskich. Równocześnie ze strażakami na miejsce dotarł zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, który zajął się udzielaniem pomocy medycznej lokatorom mieszkania.

Działania strażaków polegały na wykonaniu dedykowanym urządzeniem pomiarowym pomiarów na obecność tlenku węgla w powietrzu wewnątrz mieszkania. Ze względu na intensywne i długotrwałe wietrzenie lokalu przez mieszkańców przed przybyciem strażaków przyrząd nie wykazał zagrożenia. Kolejnym krokiem podjętym przez strażaków było skontrolowanie wszystkich mieszkań znajdujących się w klatce przedmiotowego budynku oraz mieszkań w sąsiedniej klatce,  w pionie przylegającym do mieszkania, w którym doszło do emisji tlenku węgla. Przyrząd pomiarowy wskazał brak zagrożenia. Ponowne pomiary w mieszkaniu lokatorów zgłaszających dolegliwości zdrowotne również nie wykazały zagrożenia.

Na miejsce zdarzenia w sumie obecne były 3 zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni po przebadaniu mieszkańców, 2 osób dorosłych i 3 dzieci, zadecydowali o przewiezieniu do szpitala celem dalszej diagnostyki kobiety z dziećmi (mężczyzna odmówił transportu do szpitala).

Po wstępnych oględzinach na miejscu zdarzenia stwierdzono, że przyczyną wnikania tlenku węgla do pomieszczeń mieszkalnych mógł być nieszczelny przewód kominowy.

 

Mając na uwadze powyższe zdarzenie przypominamy, że:

 • w budynkach mieszkalnych należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • w budynkach mieszkalnych co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych,
 • w budynkach mieszkalnych co roku konieczna jest kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych przeprowadzona przez uprawnionego kominiarza,
 • należy pamiętać o regularnych kontrolach przez osoby uprawnione urządzeń grzewczych użytkowanych w mieszkaniach, w szczególności pamiętajmy o kontroli łazienkowych piecyków gazowych typu „junkers”,
 • zabronione jest zaklejanie kratek wentylacyjnych,
 • należy zapewni właściwą wentylacje w mieszkaniu (nowe okna i drzwi ze względu na dużą szczelność mogą zaburzać prawidłową wentylację),
 • należy regularnie wietrzyć swoje mieszkania,
 • nie wolno bagatelizować objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, gdyż mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

Pamiętajmy również, że tylko czujnik tlenku węgla, zamontowany we właściwym miejscu może odpowiednio wcześniej ostrzec nas o zagrożeniu! Zachęcamy do wyposażania naszych mieszkań w czujniki tlenku węgla!

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami o zagrożeniach występujących w sezonie grzewczym, które przekazywane są w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, ogłoszonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego. Materiały dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP pod linkiem: link , a także na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach link oraz  Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich.

Statystyka na 21.06.2019 (18) ((17))

127 (222) ((219))

Pożary

262 (221) ((198))

Miejscowe zagrożenia

28 (42) ((46))

Alarmy fałszywe

417 (485) ((463))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe