21-08-2019     18:41:58

Telefony alarmowe:

998 112

„Bezpieczne ferie 2019” w Piekarach Śląskich

Umieszczony przez:

W okresie od 04 do 08 lutego 2019 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji oraz ratownikiem piekarskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili cykl pogadanek skierowanych do uczniów szkół podstawowych.

Spotkania z dziećmi realizowane były w ramach całorocznej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, w tym przypadku pod hasłem „Bezpieczne Ferie 2019”. Podczas zajęć poruszane były zagadnienia związane z zagrożeniami jakie niesie ze sobą okres ferii zimowych, a także zasad, których stosowanie zapewni bezpieczny i przyjemny wypoczynek. W szczególności zwrócono uwagę dzieci na:

  • zagrożenia pożarowe jakie występują w naszych mieszkaniach, domach;
  • niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem na zamarznięte jeziora i rzeki, a także prawidłowe formy zachowania w przypadku stwierdzenia załamania się lodu pod inną osobą;
  • zagrożenia powodowane przez spadające np. z budynków sople oraz zalegający śnieg na dachach;
  • bezpieczne formy wypoczynku w zimie na świeżym powietrzu, a w szczególności bezpieczne miejsca przeznaczone do jazdy na łyżwach oraz sankach;
  • prawidłowe zachowanie się na stoku narciarskim oraz podczas pieszych wycieczek, w tym zasady prawidłowego ubierania się w okresie zimy;
  • prawidłowe zachowanie się podczas poruszania się w obrębie dróg publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jednię.

W ramach akcji edukacyjno – informacyjnej prowadzonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” strażacy piekarskiej komendy zwracali uwagę dzieci oraz nauczycieli na zagrożenia związane z emisją tlenku węgla w naszych domach. Przybliżono powody występowania tlenku węgla, objawy zatrucia tlenkiem węgla oraz właściwy sposób zachowania w momencie podejrzenia emisji tlenku węgla. Podczas spotkań podkreślano, że najlepszą metodą na ustrzeżenie się przed zatruciem tlenkiem węgla jest zakup czujnika tlenku węgla, a także jego prawidłowy montaż.

Ponadto funkcjonariusze przypomnieli dzieciom, w jaki sposób prawidłowo używa się numerów alarmowych, a także jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie zagrożenia przekazywane operatorowi tych numerów.

W ramach spotkań, podczas których uczniowie mogli przypomnieć sobie zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie zimowych ferii, funkcjonariusze odwiedzili 12 szkół podstawowych, a w spotkaniach wzięło udział ok 2000 dzieci wraz z nauczycielami.

ferie008

ferie006

ferie003

ferie007

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: Maciej Gwóźdź (WOPR Piekary Śląskie)

Statystyka na 13.08.2019 (18) ((17))

169 (261) ((250))

Pożary

404 (440) ((360))

Miejscowe zagrożenia

39 (59) ((55))

Alarmy fałszywe

612 (760) ((665)

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe