31-05-2020     22:41:58

Telefony alarmowe:

998 112

Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

Umieszczony przez:

16 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich. Uroczystość rozpoczął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adamowi Wilkowi.

Przy dźwiękach hymnu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej. Przybyłych na uroczystość gości przywitał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich bryg. Tomasz Dziechciarz. W swoim wystąpieniu podziękował on za całoroczną pracę, omówił dotychczasowe osiągnięcia, a także przedstawił plany dalszego rozwoju komendy.

Gośćmi, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość byli między innymi Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Wilk, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska – Duraj, Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Pan Tomasz Wesołowski wraz z radnymi, Komendanci Powiatowi/Miejscy sąsiednich komend Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, Wice Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piekarach Śląskich dh Krystian Sroka oraz dyrektorzy, prezesi, przedstawiciele instytucji, urzędów, przedsiębiorstw współpracujących z Komendą Miejską PSP w Piekarach Śląskich.

Podczas uroczystości odczytany został list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy skierowany do strażaków z okazji obchodów Dnia Strażaka.

W trakcie uroczystości wręczono odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz nominacje na wyższe stopnie w korpusie aspirantów, podoficerów oraz szeregowych. Następnie Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Wilk wyróżniającemu funkcjonariuszowi komendy wręczył decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o przyznaniu nagrody pieniężnej. Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska – Duraj wręczyła nagrody pieniężne strażakom oraz pracownikom cywilnym, którzy w minionym roku osiągnęli wysokie wyniki w służbie i pracy.

Następnie komendant miejski szczególne słowa podziękowania skierował do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego oraz Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Pani Sławy Umińskiej – Duraj za wsparcie komendy w pozyskaniu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Scania w 2018 roku. Pamiątkowe statuetki otrzymali Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski (na ręce Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adama Wilka), Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska – Duraj, a także Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Pan Tomasz Wesołowski oraz Prezes Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A.

Komendant miejski w formie pamiątkowej statuetki skierował również podziękowania posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panu Jerzemu Polaczkowi (na ręce dyrektora biura poselskiego) za udzielone komendzie wieloletnie wsparcie.

Piekary_DS_2019_02

Piekary_DS_2019_01

Piekary_DS_2019_04

Piekary_DS_2019_04_2

Piekary_DS_2019_04_1

Piekary_DS_2019_05

 Piekary_DS_2019_05_1

Piekary_DS_2019_05_2

Piekary_DS_2019_06

Piekary_DS_2019_08

Piekary_DS_2019_09

Piekary_DS_2019_09_1

Piekary_DS_2019_10

Piekary_DS_2019_10_1

Piekary_DS_2019_11

Piekary_DS_2019_11_1

Piekary_DS_2019_11_2

Piekary_DS_2019_12

Piekary_DS_2019_13

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong

Statystyka na 29.05.2020 (19) ((18))

127 (114) ((206))

Pożary

193 (220) ((175))

Miejscowe zagrożenia

23 (24) ((40))

Alarmy fałszywe

343 (358) ((421))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe