31-05-2020     20:42:06

Telefony alarmowe:

998 112

Turniej pierwszej pomocy uczniów szkół podstawowych

Umieszczony przez:

21 maja 2019 r. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich odbyła się kolejna edycja turnieju pierwszej pomocy dla uczniów piekarskich szkół podstawowych. Organizatorem turnieju była Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, a honorowy patronat objęła Pani Sława Umińska – Duraj prezydent Miasta Piekary Śląskie.

W zmaganiach udział wzięli uczniowie następujących piekarskich szkół:

 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15,
 • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1,
 • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2,
 • Akademickiego Zespołu Szkół.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonała Pani Sława Umińska – Duraj prezydent Miasta Piekary Śląskie. Turniej został zorganizowany w formie drużynowej. Każda szkoła zgłosiła 3 osobową reprezentację. Turniej składał się z części pisemnej w formie testu oraz części praktycznej  w postaci trzech stanowisk, na których uczestnicy mieli za zadanie udzielić poszkodowanemu pomocy. Zadania praktyczne obejmowały:

 • udzielenie pomocy osobie z amputowaną dłonią,
 • udzielenie pomocy osobie, która doznała ataku padaczki,
 • udzielenie pomocy osobie z zatrzymaniem krążenia.

Dodatkowym utrudnieniem dla uczestników turnieju było skompletowanie w szkołach własnej apteczki, przy użyciu której następnie udzielali pierwszej pomocy. Za przygotowanie pytań testowych, stanowisk do ćwiczeń praktycznych z uwzględnieniem pozoracji oraz dokonanie oceny ćwiczeń praktycznych odpowiedzialni byli koordynatorzy ratownictwa medycznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach. Sprawne przeprowadzenie turnieju nie byłoby możliwe bez zaangażowania ratowników medycznych pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Piekarach Śląskich.

W zmaganiach konkursowych najlepszą drużyną okazali się uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11. Odpowiednio drugie i trzecie miejsce zajęli uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. Zwycięscy turnieju z rąk bryg. Tomasza Dziechciarza komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Pani Bogusławy Hanzel dyrektora szkoły odebrali dyplomy oraz nagrody, a pozostali uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w czasie trwania turnieju pierwszej pomocy zorganizowała stoiska tematyczne dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 oraz zainteresowanych mieszkańców pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Stoiska umożliwiały pod nadzorem funkcjonariuszy komendy podjęcie próby udzielania pierwszej pomocy przy użyciu specjalnych fantomów oraz pozwoliły zapoznać się ze sprzętem ratowniczym znajdującym się na wyposażeniu piekarskiej jednostki. Obok strażaków swoje stoiska zorganizowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piekarach Śląskich.

zawody-kpp-000

zawody-kpp-002

zawody-kpp-008-2

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong

Statystyka na 29.05.2020 (19) ((18))

127 (114) ((206))

Pożary

193 (220) ((175))

Miejscowe zagrożenia

23 (24) ((40))

Alarmy fałszywe

343 (358) ((421))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe