10-07-2020     04:46:29

Telefony alarmowe:

998 112

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

Umieszczony przez:

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

22C-6e-20190822142418

22C-6e-20190822142418

22C-6e-20190822142418

List Sekretarza Stanu

 

Wszelkie informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne pod poniższymi likami:

Słowo wstępne

Tryb i zasady

Wniosek – druk

Wniosek – przykładowo wypełniony

Statystyka na 22.06.2020 (19) ((18))

140 (129) ((222))

Pożary

269 (266) ((221))

Miejscowe zagrożenia

25 (28) ((42))

Alarmy fałszywe

434 (423) ((485))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe