10-07-2020     06:05:30

Telefony alarmowe:

998 112

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” na basenie w Piekarach Śląskich

Umieszczony przez:

31 sierpnia na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich przeprowadzono podsumowanie wakacyjnej akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Wydarzenie było okazją do przeprowadzenia akcji informacyjnej skierowanej do mieszkańców Piekar Śląskich odwiedzających basen w zakresie bezpiecznych form wypoczynku nad wodą.

 

Strażacy z komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” zorganizowali stoisko tematyczne, gdzie przekazywano informacje o zagrożeniach związanych z pobytem nad wodą, jak również o zasadach, których stosowanie pozwoli na bezpieczny wypoczynek. W akcji informacyjnej udział brali również funkcjonariusze komendy miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz członkowie piekarskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Piekarscy strażacy oraz ratownicy WOPR przygotowali stanowiska, na których prezentowano sprzęt ratowniczy przydatny w ratownictwie wodnym, a ponadto wszyscy chętni mieli możliwość, pod okiem ratownika medycznego piekarskiej komendy PSP, spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy. Fantom do ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy cieszył się szczególnym zainteresowaniem najmłodszych gości basenu. Policjanci, strażacy oraz pracownicy piekarskiego WOPR-u dla wszystkich przybyłych gości przygotowali liczne konkursy oraz zabawy. Spotkanie było również okazją do popularyzowania służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzez prezentację samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem.

ptr

ptr


rptnb

ptr

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong

Statystyka na 22.06.2020 (19) ((18))

140 (129) ((222))

Pożary

269 (266) ((221))

Miejscowe zagrożenia

25 (28) ((42))

Alarmy fałszywe

434 (423) ((485))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe