10-07-2020     05:01:16

Telefony alarmowe:

998 112

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego

Umieszczony przez:

W dniach 29 i 30 sierpnia oraz 3 września na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej wspólnie druhnami i druhami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej przeprowadzili ćwiczenia z ratownictwa technicznego, dotyczące doskonalenia technik rozcinania karoserii samochodów w celu uwolnienia z nich potencjalnych poszkodowanych.

Ćwiczenia te umożliwiły doskonalenie umiejętności strażaków w operowaniu sprzętem hydraulicznym znajdującym się na wyposażeniu jednostek, wykorzystywanym przy zdarzeniach drogowych. Druhowie jednostek ochotniczych mieli możliwość zapoznania się z nowo pozyskanym przez piekarską komendę PSP rozbudowanym zestawem hydraulicznym do ratownictwa technicznego. Ponadto strażacy pod okiem instruktorów zmianowych z zakresu ratownictwa technicznego ćwiczyli w sposób praktyczny nowe procedury i techniki ratowania poszkodowanych. Tego typu ćwiczenia są niezwykle ważne w procesie doskonalenia zawodowego strażaków, ponieważ można je prowadzić w sposób spokojny, bez presji czasu, która towarzyszy prawdziwej akcji, a tym samym umożliwiają nabywanie doświadczenia niezwykle przydatnego przy niesieniu pomocy poszkodowanym.

Przedmiotowe ćwiczenia mogły się odbyć na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich dzięki uprzejmości firmy Olmet Sp. z o.o. sp. k. z Tarnowskich Gór, która nieodpłatnie tutejszej komendzie wypożyczyła i przywiozła 3 niezniszczone samochody przeznaczone do  złomowania. Samochody były kompletne, a więc warunki ćwiczeń były zbliżone do warunków, jakie strażacy mogą zastać na drogach powiatu piekarskiego.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong

Statystyka na 22.06.2020 (19) ((18))

140 (129) ((222))

Pożary

269 (266) ((221))

Miejscowe zagrożenia

25 (28) ((42))

Alarmy fałszywe

434 (423) ((485))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe