28-09-2020     10:08:36

Telefony alarmowe:

998 112

Ślubowanie nowych strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

Umieszczony przez:

15 października 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której pięciu nowo zatrudnionych strażaków złożyło ślubowanie.

Ślubowanie przyjął komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich bryg. Tomasz Dziechciarz w obecności kadry kierowniczej komendy oraz bezpośrednich przełożonych strażaków. Nowo przyjęci strażacy słowa roty ślubowania złożyli w obecności sztandaru jednostki.

Ślubowanie to dla każdego strażaka niezwykle ważny i uroczysty moment na początku jego ścieżki zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, będącego dowodem pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, a tym samym wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej. Wypowiedziane słowa roty ślubowania dla strażaka stają się mottem, którym kieruje się w każdym dniu służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy wyboru zawodu strażaka, pozytywnego przejścia procesu naboru do służby, a także życzymy powodzenia w służbie!

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: archiwum KM PSP Piekary Śląskie

Statystyka na 16.09.2020 (19) ((18))

162 (189) ((271))

Pożary

447 (461) ((491))

Miejscowe zagrożenia

36 (44) ((63))

Alarmy fałszywe

645 (694) ((825))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe