28-09-2020     10:57:12

Telefony alarmowe:

998 112

Ćwiczenia na obiekcie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich

Umieszczony przez:

W ramach powiatowych ćwiczeń obronnych organizowanych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich strażacy piekarskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich przeprowadzili ćwiczenia na głównym obiekcie urzędu.

Zorganizowane ćwiczenia były okazją do doskonalenia umiejętności strażaków w prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej, a także doskonaleniu współpracy z innymi służbami. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, druhowie jednostek ochotniczych z Brzezin Śląskich i Dąbrówki Wielkiej, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich.

Przebieg ćwiczeń zakładał, że w obiekcie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich doszło do pożaru. Po zauważeniu zagrożenia przez jednego z pracowników zarządzono ewakuację wszystkich urzędników oraz petentów. Po dojeździe strażaków na miejsce ćwiczeń i przyjęciu przez dowódcę meldunku od kierownika ewakuacji okazało się, że najprawdopodobniej nie ewakuował się jeden z urzędników. Działania strażaków polegały na przeszukaniu obiektu urzędu celem odnalezienia pracownika oraz ewentualnych innych osób mogących pozostawać w budynku, a także podjęciu działań gaśniczych. Szczególnym utrudnieniem dla wszystkich służb biorących udział w ćwiczeniach był fakt, że obiekt Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich znajduje się przy głównej ulicy miasta, a same ćwiczenia zorganizowano godzinach południowych, a więc w okresie największego natężeniu ruchu samochodowego.

Przedmiotowe ćwiczenia były również okazją do przekazania  przez piekarskich strażaków, w formie wykładu, naczelnikom oraz kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta informacji o prawidłowej organizacji i przebiegu ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej.

cwiczenia_um_001 cwiczenia_um_002 cwiczenia_um_003 cwiczenia_um_004 cwiczenia_um_005 cwiczenia_um_006 cwiczenia_um_007 cwiczenia_um_008 cwiczenia_um_009 cwiczenia_um_010 cwiczenia_um_011 cwiczenia_um_012

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong

Statystyka na 16.09.2020 (19) ((18))

162 (189) ((271))

Pożary

447 (461) ((491))

Miejscowe zagrożenia

36 (44) ((63))

Alarmy fałszywe

645 (694) ((825))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe