24-05-2018     21:36:46

Telefony alarmowe:

998 112

Dowództwo

Umieszczony przez:

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNIECZEJ

mł. bryg. mgr inż. Marcin GĄSOWSKI

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 211

email: mgasowski@kmpsppiekary.pl

 

STARSZY SPECJALISTA

mł. bryg. mgr inż. Rafał BLACHLIŃSKI

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 212

email: rblachlinski@kmpsppiekary.pl