28-09-2020     11:25:09

Telefony alarmowe:

998 112

Dowództwo

Umieszczony przez:

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNIECZEJ

 mł. bryg. mgr inż. Rafał BLACHLIŃSKI

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 211

email: rblachlinski@kmpsppiekary.pl

 aa

 aa

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNIECZEJ

mł. bryg. mgr Adrian PATALONG

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 212

email: apatalong@kmpsppiekary.pl

 a

 a