28-09-2020     10:02:53

Telefony alarmowe:

998 112

Historia

Umieszczony przez:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich powstała 1 stycznia 1999 roku w związku z reformą administracji publicznej państwa polskiego. Z dniem 1 stycznia 1999 roku miasto Piekary Śląskie stało się powiatem grodzkim, co spowodowało konieczność utworzenia w nim Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszą siedzibę Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dzieliła z Komendą Miejską Policji przy ul. Kalwaryjskiej 62 w Piekarach Śląskich. Było to związane z faktem niewystarczającej bazy lokalowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wchodzącej w skład komendy i mieszczącej się przy ul. Karola Miarki 14.

1 stycznia 1999 roku w komendzie zatrudnionych było 40 strażaków, 33 strażaków jednostki ratowniczo – gaśniczej i 7 strażaków systemu codziennego. Od momentu powołania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich kierownictwo komendy oraz władze samorządowe rozpoczęły starania o pozyskanie środków finansowych na budowę nowej siedziby komendy.

26 października 2000 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na projekt nowego obiektu komendy, który powstać miał wraz z istniejącą Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą przy ul. Karola Miarki 14.

17 sierpnia 2001 roku Śląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłosiła przetarg nieograniczony na rozbudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki 14.

21 grudnia 2001 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wyłonionemu w toku przetargu wykonawcy, poprzedzone wmurowaniem i poświęceniem aktu erekcyjnego.

30 maja 2003 roku podczas obchodów Dnia Strażaka budynek komendy został uroczyście oddany do użytku (prace wykonawcze zakończone zostały w maju 2003 roku).

Dotychczasowa inwestycja zakończona w maju 2003 roku nie objęła modernizacji ok 100-letniego segmentu, który łączył segment komendy z segmentem jednostki ratowniczo – gaśniczej. W roku 2013 kierownictwo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich uzyskało zapewnienie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o zabezpieczeniu w budżecie państwa środków na wyburzenie i wybudowanie segmentu łączącego segment komendy z segmentem jednostki ratowniczo – gaśniczej. Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy prace rozpoczęto w roku 2014. Zakończenie robót miało miejsce w grudniu 2015 roku, a oddanie segmentu do użytku w marcu 2016 roku. Ostatni etap rozbudowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki 14 w latach 2014 – 2015 pochłonął 2,5 mln złotych.

Od marca 2016 roku obiekt Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej uzyskał pełną funkcjonalność, która zapewnia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym odpowiednie warunki do pełnienia służby i pracy. Obecnie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zatrudnia 54 strażaków (44 strażaków systemu zmianowego, 10 strażaków systemu codziennego) oraz 2 pracowników cywilnych.