28-09-2020     09:41:51

Telefony alarmowe:

998 112

Kierownictwo komendy

Umieszczony przez:

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Piekarach Śląskich

 

bryg. mgr inż.Tomasz DZIECHCIARZ

tel. 32 382- 03- 60

32 287- 21- 24/25 wewn. 200 (sekretariat)

email: sekretariat@kmpsppiekary.pl

W sprawie skarg i wniosków:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich lub Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu tj. w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 17.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich – tel. 32 287 21 24 wewnętrzny 200. 

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Piekarach Śląskich

mł. bryg. mgr inż.Marcin GĄSOWSKI

 tel. 32 382- 03- 60

32 287- 21- 24/25 wewn. 200 (sekretariat)

email: sekretariat@kmpsppiekary.pl