28-09-2020     10:25:40

Telefony alarmowe:

998 112

Majątek komendy

Umieszczony przez:

Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich na dzień 31 grudnia 2018 roku:

  • Środki trwałe 11 518 636,81 zł
  • Pozostałe środki trwałe 742 564,97 zł
  • Wartości niematerialne i prawne 49 210,17 zł

 

Plan finansowy na 2019 rok wg ustawy budżetowej:

Wydatki bieżące                  4 099 000,00 zł

  • Wydatki osobowe 3 916 384,00 zł
  • Wydatki rzeczowe    182 616,00 zł