26-03-2019     18:15:38

Telefony alarmowe:

998 112

Majątek komendy

Umieszczony przez:

Majątek Komendy Miejskiej PSP Piekary Śląskie:

  • Środki trwałe – 1.851 466,53
  • Pozostałe środki trwałe – 605 810,98
  • Wartości niematerialne i prawne – 43 437, 50

 

Budżet na rok 2016:

Wydatki bieżące – 3.791.000 zł.

  • Wydatki osobowe – 3 543 922 zł.
  • Wydatki rzeczowe – 247 078 zł.