24-05-2018     21:37:09

Telefony alarmowe:

998 112

Ochrona danych osobowych

Umieszczony przez:

„Na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1182) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Karola Miarki 14, 41-940 Piekary Śląskie, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru proszę o kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji pod numerem telefonu 32 287 21 24 wewn. 203″

„Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1182) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Karola Miarki 14, 41-940 Piekary Śląskie, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, adekwatne do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KM PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”