16-01-2019     03:52:31

Telefony alarmowe:

998 112

Ogloszenia

Umieszczony przez:

Piekary Śląskie, 03.09.2018

OGŁOSZENIE O ELIMINACJI DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Organizatorem eliminacji jest Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piekarach Śląskich przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (w tym uczniów klas wygaszanych gimnazjów). Eliminacje przeprowadzane będą w dwóch etapach – szkolnym i powiatowym.  Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, których wręczenie nastąpi w październiku 2018. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród znajdą się na stronie głównej tutejszej komendy oraz w zakładce OGŁOSZENIA.

Poniżej regulamin eliminacji oraz druk zgód (przetwarzanie danych osobowych) niezbędnych do turnieju.

regulamin eliminacji do turnieju wiedzy pożarniczej

zgoda na przetwarzanie danych osobowych – turniej wiedzy

Link do strony internetowej, na której zamieszczone są poglądowe pytania:

link

a

a

Piekary Śląskie, 03.09.2018

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci klas I-III z piekarskich szkół podstawowych. Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane są nagrody, których wręczenie nastąpi w październiku 2018. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród znajdą się na stronie głównej tutejszej komendy oraz w zakładce OGŁOSZENIA.

Poniżej regulamin konkursowy wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz druk zgód (przetwarzanie danych osobowych) niezbędnych do zgłoszenia pracy.

regulamin konkursowy

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

a

a

Piekary Śląskie, 10.08.2018

OGŁOSZENIE 

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o zakończeniu naboru

na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

informacja_o_zakonczeniu_naboru

Piekary Śląskie, 27.03.2018

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH  IV ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o wyniku IV etapu postępowania rekrutacyjnego

na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

informacja o wynikach IV etapu postępowania rekrutacyjnego

Piekary Śląskie, 22.03.2018

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH III ETAPU ORAZ PRZEBIEGU IV ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o wyniku III etapu oraz przebiegu IV etapu postępowania rekrutacyjnego

na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

informacja o wynikach III etapu i przebiegu IV etapu postępowania rekrutacyjnego

a

a

Piekary Śląskie, 20.03.2018

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o przebiegu II etapu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko stażysty w służbie

przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

informacja_o_wyniku_II_etapu_postepowania_rekrutacyjnego

a

a

Piekary Śląskie, 14.03.2018

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

O PRZEBIEGU II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja uzupełniająca o przebiegu II etapu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko stażysty w służbie

przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

informacje_uzupełniające_o_przebiegu_II_etapu_nabor

a

Piekary Śląskie, 07.03.2018

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH I ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o przebiegu I etapu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko stażysty w służbie

przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

informacja_o_I_etapie_naboru

a

a

Piekary Śląskie, 21.02.2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów,

ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej, na stanowisko stażysty

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 1/1,

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej,

Stanowisko docelowe (etatowe): Główny Księgowy,

System pełnienia służby: codzienny – ośmiogodzinny,

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, ul. Karola Miarki 14, 41-940 Piekary Śląskie.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod poniższym linkiem:

ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym – Komenda Miejska PSP w Piekarach Śląskich

Linki do załączników niezbędnych w procesie postępowania kwalifikacyjnego:

druk nr 1

druk nr 2

a

a

a

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH AKCJI „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

link do artykułu o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego

.

.

.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE PLASTYCZNYM „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci klas I-III z piekarskich szkół podstawowych. Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane są nagrody, których wręczenie nastąpi w styczniu 2018. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród znajdą się na stronie głównej tutejszej komendy oraz w zakładce OGŁOSZENIA.

Poniżej regulamin konkursowy i druki zgód niezbędnych do zgłoszenia pracy.

regulamin konkursowy

druki zgód

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby

przygotowawczej, na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod poniższym linkiem:

Piekary_Sl_ogloszenie_postepowanie_kwalifikacyjne

Linki do załączników niezbędnych w procesie postępowania kwalifikacyjnego:

druk nr 1_do pobrania

druk nr 2_do pobrania

SPROSTOWANIE

Na 5 stronie ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym znajduje się błędny zapis o terminie próby wydolnościowej realizowanej na ternie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich tj. 09 czerwca. Właściwa data – 12 czerwca – wskazana jest na pierwszej stronie przedmiotowego dokumentu w terminarzu postępowania kwalifikacyjnego.

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH I ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o przebiegu I etapu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko stażysty w służbie w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w KM PSP w Piekarach Śląskich.

informacja_o_przebiegu_I_etapu

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH CZĘŚCI II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o przebiegu części II etapu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko stażysty w służbie w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w KM PSP w Piekarach Śląskich.

informacja_o_przebiegu_czesci_II_etapu

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH CZĘŚCI II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o przebiegu  II etapu oraz zakwalifikowanych do III etapu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko stażysty w służbie w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w KM PSP w Piekarach Śląskich.

informacja_o_przebiegu_II_etapu

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH CZĘŚCI II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o przebiegu  III i IV etapu oraz zakwalifikowanych do V etapu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko stażysty w służbie w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w KM PSP w Piekarach Śląskich.

informacja_o_wynikach_przebiegu_III_IV_etapu

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH CZĘŚCI V ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach przeprowadzony został test wiedzy dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

Wyniki z testu wiedzy

wyniki_V_etapu

Powyższy test wiedzy pozytywnie zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 11 punktów. Osoby te zostają zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowa kwalifikacyjna.

Pod poniższym linkiem znajduje się harmonogram rozmów kwalifikacyjnych w ramach naboru do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

harmonogram_rozmow_kwalifikacyjnych

OGŁOSZENIE 

O WYNIKACH KOŃCOWYCH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

od poniższym linkiem znajduje się informacja o wyniku końcowym postępowania rekrutacyjnego na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w KM PSP w Piekarach Śląskich.

informacja_koncowa_o_wynikach_postepowania_kwalifikacyjnego