28-09-2020     09:47:03

Telefony alarmowe:

998 112

Ogloszenia

Umieszczony przez:

OGŁOSZENIA AKTUALNE

Informacja o wynikach II i III etapu

naboru do służby cywilnej nr 56399 – na stanowisko specjalisty w sekcji  organizacyjno-kadrowej

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

informacja o przebiegu II i III etapu postępowania naboru

a

a

Piekary Śląskie, 13.11.2019

Informacja o wynikach I etapu

naboru do służby cywilnej nr 56399 – na stanowisko specjalisty w sekcji  organizacyjno-kadrowej

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

informacja o przebiegu I etapu postępowania naboru

 

Piekary Śląskie, 07.11.2019

OGŁOSZENIE O TRZECIEJ EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO p.t.

„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci klas I-III z piekarskich szkół podstawowych. Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane są nagrody, których wręczenie nastąpi w grudniu 2019. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród znajdą się na stronie głównej tutejszej komendy oraz w zakładce OGŁOSZENIA.

Poniżej regulamin konkursowy wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz druk zgód (przetwarzanie danych osobowych) niezbędnych do zgłoszenia pracy.

regulamin konkursowy

druk zgody

a

Piekary Śląskie, 25.10.2019

Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej nr 56399 – na stanowisko specjalisty w sekcji  organizacyjno-kadrowej

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

ogloszenie

aa


w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

 

a

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Piekary Śląskie, 24.05.2019

OGŁOSZENIE O ELIMINACJI DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Organizatorem eliminacji jest Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piekarach Śląskich przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Eliminacje przeprowadzane będą w dwóch etapach – szkolnym i powiatowym.  Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, których wręczenie nastąpi w październiku 2019. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród znajdą się na stronie głównej tutejszej komendy oraz w zakładce OGŁOSZENIA.

Harmonogram turnieju:

do 7 czerwca – zgłoszenie reprezentacji szkoły (maks. 3 os. w jednej kategorii wiekowej) – drogą e-mailową na adres mgasowski@kmpsppiekary.pl

lub

do 7 czerwca – zgłoszenie konieczności przeprowadzenia eliminacji szkolnych – drogą e-mailową na adres mgasowski@kmpsppiekary.pl

10-14 czerwca – ewentualne eliminacje szkolne

II połowa września 2019r. – etap powiatowy turnieju wiedzy

II połowa października 2019r. – gala wręczenia nagród

Poniżej regulamin eliminacji oraz druk zgód (przetwarzanie danych osobowych) niezbędnych do turnieju.

regulamin eliminacji do turnieju wiedzy pożarniczej

Przykładowe materiały źródłowe:

  • Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,
  • Rozporządzenia o krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym
  • strony internetowe Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich
  • materiały dydaktyczne związane z kursami szkoleniowymi strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych

Linki do przykładowych pytań:

link_1

link_2

link_3 a

a

Piekary Śląskie, 19.04.2019

Informacja o zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

informacja o zakonczeniu procedury naboru

Piekary Śląskie, 19.04.2019

Informacja o wynikach VI etapu
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

informacja o przebiegu VI etapu naboru (wyniki)

Piekary Śląskie, 17.04.2019

Informacja o wynikach V etapu
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

informacja o przebiegu V etapu naboru (wyniki)

Piekary Śląskie, 12.04.2019

Informacja o wynikach III i IV etapu
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

informacja o przebiegu III i IV etapu naboru (wyniki)

Piekary Śląskie, 09.04.2019

Informacja o wynikach II etapu
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

informacja o przebiegu II etapu naboru (wyniki)

Piekary Śląskie, 03.04.2019

Informacja o wynikach I etapu
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

infomacja o przebiegu I etapu naboru

Piekary Śląskie, 15.03.2019

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

treść ogłoszenia o naborze do służby

druk do pobrania nr 1

druk do pobrania nr 2

(dodano 15.03.2019 r.)

a

a

a

Piekary Śląskie, 03.09.2018

OGŁOSZENIE O ELIMINACJI DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Organizatorem eliminacji jest Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piekarach Śląskich przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (w tym uczniów klas wygaszanych gimnazjów). Eliminacje przeprowadzane będą w dwóch etapach – szkolnym i powiatowym.  Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, których wręczenie nastąpi w październiku 2018. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród znajdą się na stronie głównej tutejszej komendy oraz w zakładce OGŁOSZENIA.

Poniżej regulamin eliminacji oraz druk zgód (przetwarzanie danych osobowych) niezbędnych do turnieju.

regulamin eliminacji do turnieju wiedzy pożarniczej

zgoda na przetwarzanie danych osobowych – turniej wiedzy

Link do strony internetowej, na której zamieszczone są poglądowe pytania:

link

a

a

Piekary Śląskie, 03.09.2018

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci klas I-III z piekarskich szkół podstawowych. Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane są nagrody, których wręczenie nastąpi w październiku 2018. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród znajdą się na stronie głównej tutejszej komendy oraz w zakładce OGŁOSZENIA.

Poniżej regulamin konkursowy wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz druk zgód (przetwarzanie danych osobowych) niezbędnych do zgłoszenia pracy.

regulamin konkursowy

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

a

a

a

a

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH AKCJI „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

link do artykułu o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego

.

.

.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE PLASTYCZNYM „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci klas I-III z piekarskich szkół podstawowych. Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane są nagrody, których wręczenie nastąpi w styczniu 2018. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród znajdą się na stronie głównej tutejszej komendy oraz w zakładce OGŁOSZENIA.

Poniżej regulamin konkursowy i druki zgód niezbędnych do zgłoszenia pracy.

regulamin konkursowy

druki zgód