28-09-2020     10:26:52

Telefony alarmowe:

998 112

Rejon chroniony

Umieszczony przez:

Obszarem działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej (JRG) w Piekarach Śląskich są granice administracyjne miasta Piekary Śląskie. Miasto na prawach powiatu, jakim są Piekary Śląskie (tzw. powiat grodzki), zajmuje powierzchnię 39,98 km2 zamieszkałą przez ok 57 tyś. osób.

Obszar chroniony Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Piekarach Śląskich powiększony jest o teren o pow. ok. 15 km2, który administracyjnie należy do powiatu będzińskiego. Za porozumieniem Komendanta Miejskiego PSP w Piekarach Śląskich z Komendantem Powiatowym PSP w Będzinie, po uzyskaniu akceptacji Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach teren ten obejmuje (z terenu działania JRG Będzin) miejscowości: Żychcice (wzdłuż ul. Starej), Bobrowniki (wzdłuż ul. Sienkiewicza i Polnej), Dobieszowice (wzdłuż ul. Polnej), Wymysłów (wzdłuż ul. Leśnej i na granicy lasu do Kolonii Niebyła).

JRG Piekary Śląskie ponadto zabezpiecza odcinek autostrady A1 od węzła Piekary do wezła Celiny (w obu kierunkach) oraz od węzła Piekary do wezła Bytom w kierunku na Gorzyczki.