28-09-2020     10:44:11

Telefony alarmowe:

998 112

Rzecznik prasowy

Umieszczony przez:

Rzecznik prasowy

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

w Piekarach Śląskich

a

mł. bryg. mgr inż. Rafał Blachliński

tel.: 786- 152- 510

email: rblachlinski@kmpsppiekary.pl

s

Ws

.