16-01-2019     03:53:29

Telefony alarmowe:

998 112

Rzecznik prasowy

Umieszczony przez:

Rzecznik prasowy

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

w Piekarach Śląskich

a

mł. bryg. mgr inż. Marcin GĄSOWSKI

tel.: 726- 502- 500

email: mgasowski@kmpsppiekary.pl

s

W dniach 28-30.12.2018 obowiązki rzecznika prasowego pełni w zastępstwie:

mł. bryg. Rafał Blachliński – tel. 32 287 21 24

a

Ws

.