08-04-2020     17:57:10

Telefony alarmowe:

998 112

Sekcja kontrolno – rozpoznawcza

Umieszczony przez:

KIEROWNIK SEKCJI

.

mł. bryg. mgr Paweł PRAUS

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 204

email: ppraus@kmpsppiekary.pl

..

.

STARSZY TECHNIK

.

mł. asp. inż. Artur KYRCZ

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 204

email: akyrcz@kmpsppiekary.pl