28-09-2020     11:37:55

Telefony alarmowe:

998 112

Sekcja kontrolno – rozpoznawcza

Umieszczony przez:

KIEROWNIK SEKCJI

.

mł. bryg. mgr Paweł PRAUS

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 204

email: ppraus@kmpsppiekary.pl

..

.

STARSZY INSPEKTOR

.

asp. inż. Artur KYRCZ

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 204

email: akyrcz@kmpsppiekary.pl