28-09-2020     10:19:41

Telefony alarmowe:

998 112

Sekcja organizacyjno – kadrowa

Umieszczony przez:

KIEROWNIK SEKCJI

.

st. kpt. mgr Beata GRINER

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 203

email: bgriner@kmpsppiekary.pl

..

.

STARSZY SPECJALISTA

.

mgr Anna KACZMAREK

tel. 32 287- 21- 24

wewn. 200

email: sekretariat@kmpsppiekary.pl