28-09-2020     11:03:12

Telefony alarmowe:

998 112

Statystyka

Umieszczony przez:

STATYSTYKA INTERWENCJI ZA ROK 2018

Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Piekary Śląskie w 2018 roku interweniowały 1070 razy.

Na ogólną liczbę 1070 zdarzeń składa się:

 • 357 pożarów,

 • 631 miejscowych zagrożeń,

 • 82 alarmów fałszywych.

W porównaniu z rokiem 2017 zanotowano nieznaczny wzrost ogółu interwencji (o 8,6%). Liczby pożarów, miejscowych zagrożeń oraz alarmów fałszywych wzrosły odpowiednio o   4,6%, o 10,3%, o 13,9%.

a

STATYSTYKA INTERWENCJI ZA ROK 2017

Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Piekary Śląskie w 2017 roku interweniowały 985 razy.

Na ogólną liczbę 985 zdarzeń składa się:

 • 341 pożarów,

 • 572 miejscowych zagrożeń,

 • 72 alarmów fałszywych.

W porównaniu z rokiem 2016 zanotowano nieznaczny wzrost ogółu interwencji (o 6,7%). Liczba pożarów spadła o 8,3%, natomiast miejscowych zagrożeń wzrosła o 16%, a alarmów fałszywych wrosła o 24%.

a

a

a

STATYSTYKA INTERWENCJI ZA ROK 2016

Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Piekary Śląskie w 2016 roku interweniowały 923 razy.

Na ogólną liczbę 923 zdarzeń składa się:

 • 372 pożarów,

 • 493 miejscowych zagrożeń,

 • 58 alarmów fałszywych.

W porównaniu z rokiem 2015 zanotowano nieznaczny spadek ogółu interwencji (o 6%). Liczba pożarów spadła o 25%, miejscowych zagrożeń wzrosła o 12,3%, a alarmów fałszywych wrosła o 23,4%.

a

a

a

STATYSTYKA INTERWENCJI ZA ROK 2015

Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Piekary Śląskie w 2015 roku interweniowały 982 razy.

Na ogólną liczbę 982 zdarzeń składa się:

 • 496 pożarów,

 • 439 miejscowych zagrożeń,

 • 47 alarmów fałszywych.

W porównaniu z rokiem 2014 zanotowano nieznaczny spadek ogółu interwencji (o 0,7%). Liczba pożarów wzrosła o 9%, miejscowych zagrożeń spadła o 14,3%, a alarmów fałszywych wrosła o 113,6%.

wykres_wyjazdy

Wykres porównujący ilość interwencji w roku 2014 i 2015 w rozbiciu na pożary, miejscwe zagrożenia i alarmy fałszywe.

tabela_wyjazdy

Zestawienie tabelaryczne ilość interwencji w roku 2015 w odniesieniu do miesiąca kalendarzowego oraz w rozbiciu na pożary, miejscwe zagrożenia i alarmy fałszywe .